ابزار ها

Google Map

برای استفاده از سرویس گوگل مپ روی لینک زیر کلیک کنید و با وارد کردن آدرس به هر نقطه از جهان دسترسی پیدا کنید.

مشخصات کشور ها

برای مشاهده مشخصات کشور های جهان شامل:کشور، پایتخت، کد تلفن و واحد پول آنها بر روی گزینه زیر کلیک کنید.